pam norge 2020-08-10T11:14:05+00:00

Økt fokus på sikkerhet og bærekraft i norsk vannforsyning krever mer kompetanse i alle ledd i verdikjeden. Det skal investeres betydelige summer i norsk infrastruktur i de kommende årene, og det er helt avgjørende med et godt samspill i prosjektene for å oppnå forventet levetid på ledningsanlegget.

Viktigheten av gjennomgående kvalitet blir en overskrift for seminaret, og vi tror at et førjulspyntet hotell og innslag av julemat på menyen gir en fin ramme til arrangementet.

PAM Norge ønsker å være en aktiv bidragsyter i dette viktige arbeidet, og vi har derfor gleden av å invitere til rørseminar
tirsdag 1. desember 2020 på Quality Airport Hotel Gardermoen

Program

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og vi har et felles ansvar i å forvalte denne verdifulle ressursen på en bærekraftig måte. Det store spørsmålet er hvordan fremtidens løsninger skal designes og hvilke materialegenskaper som bør vektlegges. Seminaret vil belyse dagsaktuelle temaer knyttet til støpejern satt inn i en kontekst som vi håper kan bidra til økt forståelse og trygghet for de valg dere som ledningseiere og rådgivere står overfor.

Vi har vært så heldige å få med oss bransjenestoren Christen Ræstad som møteleder, så her blir det stor takhøyde i form av meningsutvekslinger og diskusjoner gjennom dagen.

Til å belyse disse temaene har vi fått med oss spennende og dyktige forelesere som alle vil dele av sine erfaringer og kunnskap. Det er spesielt hyggelig at flere kvinner stiller opp og tar ansvar i bransjen, og at VA-yngre er representert blant foreleserne lover godt for fremtiden.

Vi er sikre på at dette blir en spennende og interessant dag, og håper seminaret også kan være en møteplass hvor praten går og erfaringer deles på tvers av kommunegrenser og fylker.

08.00 – 09.00

Registrering og enkel frokost/mingling med bransjekolleger

09.00 – 09.10

Velkommen og presentasjon av dagens program: Jari Johansson/Christen Ræstad

Jari Johansson er daglig leder i PAM Norge.
Christen Ræstad er møteleder for seminaret

09.10 – 09.30

Tilbakeblikk på fremtiden!

Christen Ræstad – Sivilingeniør, Eget firma

Christen Ræstad har vært i vannbransjen i 45 år. I 6 år ledet han vannforsyningen i Drammen kommune og var sentral i utbyggingen av Glitrevannverket, før han i 1981 etablerte enmanns konsulentfirma som han fortsatt driver. Christen jobber for kommuner og interkommunale VA-selskap,bedrifter, forskningsprosjekter og myndigheter. Han har også markert seg som foredragsholder og prosjektleder/møteleder for ulike kurs, konferanser og fagmøter.

09.30 – 09.50

Er menn over 40 år propper i forbedringsarbeidet?

Ingrid Holøyen Skjærbakken – Rådgiver, Norsk Vann

Ingrid Holøyen Skjærbakken arbeider i dag som rådgiver i Norsk Vann. Hun er utdannet sivilingeniør i natur- og miljøteknologi fra NMBU og har tidligere vært avdelingsleder for kommunalteknikk i Nittedal kommune. Ingrid har i dag sentrale oppgaver knyttet til rekruttering til vannbransjen, er sekretær for arbeidsutvalget til VA-yngre og er Norsk Vanns kontaktperson for Driftsassistansene.

09.50 – 10.05

Diskusjon med salen

10.05 – 10.30

Mingling med bransjekollegaer over en kopp kaffe/te

10.30 – 10.50

Hvilke roller og ansvar har partene i anleggsprosjekter?

Per Helge Tomren – Sivilingeniør VA, Asplan Viak

Per Helge Tomren har 40 års erfaring fra rådgiverbransjen, hvor hovedfokuset har vært utredning og prosjektering av transportanlegg for vann og avløp.

10.50 – 11.00

Diskusjon med salen

11.00-11.20

Mottakskontroll og ansvar – hvilke regler gjelder?

Heidi Langseth – Jurist, Anbudsjuristen AS

Heidi Langseth er jurist med særkompetanse innen offentlige anskaffelser. Erfaring med anskaffelser fra både oppdragsgiver- og leverandørsiden og driver i dag firmaet Anbudsjuristen, et konsulentselskap som bistår leverandører med utarbeidelse av anbud til privat og offentlig sektor.

11.20-11.40

Samspillskontrakter vs andre kontrakstsformer – hva passer vannbransjen?

Jørgen Aardalsbakke – Advokat, Grette AS

Jørgen Aardalsbakke er spesialisert innen kontrakts-/entrepriserett og offentlige anskaffelser, og har nær 20 års erfaring fra bygg- og anleggsnæringen. Han har spesiell erfaring innen infrastrukturprosjekter, både vei, bane, VA og kraft. I tillegg til håndtering av tvister og prosedyre for domstolene jobber Jørgen mye med kontraktsstrategi og utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrakter, både for offentlige og private aktører.

11.40-12.00

Hva kan vi lære av dette? Diskusjon med salen

12.00-13.00

Lunsj og mingling med bransjekollegaer

13.00 – 13.20

En entreprenørs skjeve blikk på utfordringer i bransjen – og hva med fremtiden?

Øystein Bjørløw – Teknisk rådgiver, Kjeldaas AS

Øystein Bjørløw har vært ansatt i Kjeldaas AS sin No Dig avdeling som teknisk rådgiver og arbeidene anleggsleder i felt siden 2016. Har også stilling som faglig leder i kursavdelingen samt at han er utleid som instruktør til BFF vedrørende sprengningskurs. Har allsidig bakgrunn fra kommune og entreprenørbransjen. Fritiden går med til kornproduksjon, drift av campingplass, festetomter, elgjakt samt ledelse av et lokalt vannverk.

13.20 – 13.40

Digital VA-hverdag – digital planlegging, prosjektering og forvaltning innen vann- og avløp

Torstein Dalen – Sivilingeniør,  Sweco Bergen

Torstein Dalen har jobbet 2 år som kommuneingeniør og 6 år som rådgiver.
Daglige arbeidsoppgaver innen prosjektering, utredning og modellering innen VA.
Har fått gleden av å jobbet med mye ulikt innen VA de siste 8 årene. Alt fra vannmengdemålinger, prøvetaking, modellering, prosjektering, utredning, byggeplassoppfølging, planprosesser, saksbehandling og undervisning. Digitalisering gir muligheter for økt effektivitet og kvalitet innenfor de fleste områder, i alt fra små «life hacks» til større digitaliseringsprosjekter.

13.40 – 14.00

En ledningseiers prosjekterfaringer – hva kan vi lære av hverandre?

Tanja Røssevold – Prosjektleder, Bergen Kommune

Tanja Røssevold var ferdig utdannet ingeniør fra tidligere Høgskolen i Bergen (nå Høgskolen på Vestlandet) i 2009.Jobbet som rådgivende ingeniør i Multiconsult 2009-2013, Sweco 2013-2015, og i Bergen kommune siden 2015.Oppgaver i nåværende stilling: Oppfølging av prosjekter fra forprosjekt/skisseprosjekt stadier, gjennom  detaljprosjektering, utlysning og kontrahering for utførelse, oppfølging i byggetiden, og til slutt overtakelse.

14.00 – 14.10

Diskusjon med salen

14.10 – 14.30

Mingling med bransjekollegaer over en kopp kaffe/te

14.30 – 14.50

6000 graveskader i året – skadenes samfunnsøkonomiske betydning

Haakon Vennemo – Daglig leder/professor i samfunnsøkonomi, Vista Analyse

Haakon Vennemo er Dr. Polit i samfunnsøkonomi og professor II ved Handelshøyskolen på OsloMet – Storbyuniversitetet. Han har arbeidet i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling, og flere år i ECON, blant annet som daglig leder. Siden 2010 har han vært partner i Vista Analyse. I perioden 2016-2019 var han styreleder, og fra 2019 daglig leder. Haakons spesialitet er samfunnsøkonomisk analyse og evaluering av tiltak, virkemidler og institusjonelle løsninger. Han er prosjektleder for Vista Analyses prosjekt Samfunnsøkonomiske kostnader av graveskader, som utføres for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

14.50 – 15.10

Er ledningsfornyelsen basert på lotteri eller kunnskap?

Bjørn Solnes Skaar – Doktorgradstipendiat, NMBU

Bjørn Solnes Skaar er nå stipendiat ved INDØK på NMBU. Utdannet byggingeniør fra HiB 2008, siv. ing. vann- og miljøteknikk fra UMB 2013. Ansatt ved Norconsults VA-seksjon i Bergen 2008-2014 og Sweco VA Transport i Oslo 2014-2018 før NMBU 2018. Erfaring som prosjekterende, fagansvarlig og oppdragsleder på ledningsanlegg for diverse kommuner, Statoil, Avinor, Jernbaneverket, Bybanen og private utbyggere, med både konvensjonelle grøfter og grøftefrie metoder.

15.15

Takk for i dag og vel hjem

PÅMELDING

Praktisk informasjon:
Tid: Tirsdag 1. desember, kl. 08.00 -15.15
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
Deltakeravgift: kr. 2995,-eks.mva. Inkluderer seminar, lunsj + pausesnacks
NB! Ved påmelding før 01.07 er deltakeravgiften kr. 2695,-

Viktig info:
Påmeldingen er bindende, men skulle seminaret bli avlyst vil seminaravgiften bli kreditert hver enkelt seminardeltaker fullt ut.
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Kontaktpersoner: SG Kommunikasjon AS: Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@vvsforum.no – Leif Sandtangen, mob: 416 10 305, leif@vvsforum.no – PAM Norge: Håkon Killerud, mob: 916 88 968 – hakon.killerud@pamline.no

VEIBESKRIVELSE

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7
2067 Jessheim

Tlf:+47 63 92 61 00

E-post:q.gardermoen@choice.no

Vår beliggenhet er ideell for konferanser, med kun 45 km til Oslo sentrum og 8 min med shuttlebuss til Oslo Lufthavn Gardermoen er hotellet det perfekte møtepunktet. Skogen er vår nærmeste nabo med flotte turstier til både sykkel- og løpeturer hvor du kan tømme hodet etter en lang dag. Quality Airport Hotel Gardermoen kan med andre ord tilby mye mer enn kun nærhet til flyplassen!

Kommer du med bil:

Utendørsparkering

 

Quality Airport Hotel Gardermoen

PÅMELDTE PR.26.03.2020

NAVNFIRMA
Heidi LangsethAnbudsjuristen AS
Per Helge TomrenAsplan Viak
Tanja RøssevoldBergen Kommune
Odd ØstgaardBrødrene Dahl AS
Jørn HeumBrødrene Dahl AS
Jørgen AardalsbakkeGrette AS
Amund HaustveitHallingplast AS
Øystein BjørløwKjeldaas AS
Bjørn Solnes SkaarNMBU
Ingrid Holøyen SkjærbakkenNorsk Vann
Jari JohannsonPAM Norge
Christen RæstadRæstad
Torstein DalenSweco Bergen
Haakon VennemoVista Analyse